Over ACM

Welkom! ACM Filmprofessionals is een vereniging waar Art, Costume en Make-up & Hair professionals elkaar ontmoeten en inspireren. Wij willen een platform bieden waar zowel kennis gedeeld wordt als waar de mogelijkheid bestaat om zelf deel te nemen en de veranderingen teweeg te brengen die je nodig acht. Als je werkzaam bent in één van onze departmenten dan nodigen we je van harte uit om lid te worden!

Word lid!

De ACM-filmprofessionals vereniging is een vereniging voor en door Art, Costume en Make-up/Hair professionals. De ACM richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van deze beroepen en zet zich in voor bevordering, professionalisering en erkenning van de disciplines Art, Costume en Make-up/Hair design. We bereiken dit door met de vereniging kennis en ervaring te delen, maar ook door het organiseren van lezingen, seminars en bijeenkomsten.

De ACM streeft ernaar nationale en internationale gasten uit deze beroepsgroepen en aanverwante industrieën uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan over recente producties, hun ervaringen in het vak en aanpak van inhoudelijke en technische aspecten in de breedste zin.

ACM Routekaart

Deze routekaart gaat over de ontwikkeling van ACM Filmprofessionals.
Wat willen we uiteindelijk bereiken met de vereniging en wat heeft ACM zijn leden te bieden?

Routekaart Nu
Routekaart Straks
Routekaart Later

Lidmaatschap

De ACM is een vereniging met ACM-leden, Aangesloten-leden en Studenten-leden.

Voor iedere vorm van lidmaatschap gelden andere voorwaarden.

Alle leden onderschrijven het huishoudelijk reglement/erecode van de ACM.

Lees hier het ACM reglement & erecode

Lid worden

ACM-Lid worden

Om ACM-lid te worden dient iemand aantoonbaar 5 jaar actief te zijn als eindverantwoordelijke professional in een van de in aanmerking komende functies van ten minste 10 kwalitatief hoogwaardige film- en/of tv-producties en/of commercials.

Het bestuur toetst de geldigheid van de credits en er wordt nagegaan of iemand er een professionele beroepsethiek op na houdt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen het lidmaatschap toe te kennen, zelfs als ze niet aan alle eisen voldoen. ACM-leden mogen de afkorting ‘ACM’ achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Aangesloten-Lid worden

Om Aangesloten-lid te worden hoeft iemand niet aan de ervaringsvoorwaarde voor het ACM lidmaatschap te voldoen.

Voor Aangesloten-leden biedt de vereniging een breed netwerk van serieuze professionals. Aangesloten-leden mogen de afkorting ‘ACM’ niet achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Studenten-lid worden

Aangezien wij het belangrijk vinden dat de ACM toegankelijk is voor studenten, is er tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om studenten die een opleiding volgen op het gebied van Production design, Costume design en Make-up/hair design (of aanverwante opleidingen) toe te laten als Studenten-lid zonder stemrecht.

Word lid

De vereniging wordt wat we er samen van maken! Word lid!

Contributie 2023: €75,-

Contributie Aangesloten-leden 2023: €37,50

Contributie Studenten-leden 2023: €25,-

Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden 2023: €15,-

Vragen kun je mailen naar info@acmfilmprofessionals.nl

Download hier het aanmeldformulier:

Aanmeldformulier ACM-leden
Aanmeldformulier Aangesloten-leden
Aanmeldformulier Studenten-leden

ACM professionals vormt een platform in ontwikkeling opgezet door de volgende mensen:

Alette Kraan
Harry Ammerlaan
Marjon Hoogendoorn
Ben Zuydwijk
Joery Verweij
Marleen Holthuis
Wilma Schuemie
Trudy Buren
Romke Faber
Fleur Enderberg
Manon Blom

Contact

Voor meer informatie over de vereniging of vragen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres.