Actief lid worden

Om actief lid te worden dient iemand aantoonbaar 5 jaar actief te zijn als eindverantwoordelijke professional in een van de in aanmerking komende functies van ten minste 10 kwalitatief hoogwaardige film- en/of tv-producties en/of commercials. 

Het bestuur toetst de geldigheid van de credits en er wordt nagegaan of iemand er een professionele beroepsethiek op na houdt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen het lidmaatschap toe te kennen, zelfs als ze niet aan alle eisen voldoen. Actieve leden betalen een contributie van € 150,- per jaar en eenmalig € 50,- inschrijfgeld, hebben twee stemmen op de algemene ledenvergadering en mogen de afkorting ‘ACM’ achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het actief lidmaatschap moet worden meegestuurd:

  • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de ACM?
  • Een up-to-date curriculum vitae.
  • Naam, adres, telefoonnummer(s.
  • Een recente (pas)foto.
  • Relevante gegevens over de titels van producties op grond waarvan de aanmelder zich aanmeldt voor het actieve lidmaatschap (denk hierbij ook aan gewonnen prijzen, selecties voor internationale festivals, bezoek- en kijkcijfers, etc.).

Daarnaast is een gemotiveerde aanbeveling van twee actieve leden van de ACM vereist. Het bestuur behandelt de aanvragen, en gaat daarbij af op wat volgens de statuten vereist is, maar ook – in belangrijke mate – op de aanbevelingen van de voordragers. De ballotagecommissie (en de algemene ledenvergadering) kent niet iedereen, en niet ieders werk, en wil zich door de actieve leden daarover goed laten informeren.

Van leden die een collega voor het actieve lidmaatschap voordragen, vraagt het bestuur daarom selectief te zijn en om een persoonlijke motivatie voor de voordracht te geven.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Aangesloten lid worden

Om aangesloten lid te worden hoeft iemand niet aan de ervaringsvoorwaarde voor het actieve lidmaatschap te voldoen. Wel dient iemand te worden voorgedragen door twee actieve leden. 

Voor aangesloten leden biedt de vereniging een breed netwerk van serieuze professionals. Aangesloten leden betalen een contributie van € 75,- per jaar en eenmalig € 25,- inschrijfgeld, hebben op de algemene ledenvergadering een enkele stem, en mogen de afkorting ‘ACM’ niet achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het aangesloten lidmaatschap moet worden meegestuurd:

  • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de ACM?
  • Een up-to-date curriculum vitae.
  • Naam, adres, telefoonnummer(s.
  • Een recente (pas)foto.

Daarnaast is een korte aanbeveling van twee actieve leden van de ACM vereist.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Studenten lid worden

Aangezien wij het belangrijk vinden dat de ACM toegankelijk is voor studenten, is er tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om studenten die een opleiding volgen op het gebied van Production design, Costume design en Make-up/hair design (of aanverwante opleidingen) toe te laten als studenten lid zonder stemrecht.

• Geen eenmalige administratiekosten;
• Geen aanbeveling nodig bij aanmelding;
• Gereduceerde contributie van €25,- per studiejaar*;

Voordelen studenten-lidmaatschap

• Toegang tot masterclasses en events.
• Toegang tot netwerkborrels.
• Geen aanbeveling nodig na studie bij voortzetting aangesloten lidmaatschap.