Over ACM

Welkom! Het is zover, na vele jaren is er een vereniging voor het art, costume en hair & make-up department! Wij willen met deze vereniging een platform bieden waar zowel kennis gedeeld wordt als waar de mogelijkheid bestaat om zelf deel te nemen en de veranderingen teweeg te brengen die je nodig acht. Als je werkzaam bent in het art department, costume department of hair&make-up department nodigen we je van harte uit om lid te worden!

Tot 1 januari 2022 geldt voor een lidmaatschap dat een voordracht van 2 leden niet nodig is. Dus meld je aan!

Word lid!

De ACM-filmprofessionals vereniging is een vereniging waar Art, Costume en Make-up/Hair professionals elkaar ontmoeten en inspireren. De ACM richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van deze beroepen en zet zich in voor bevordering, professionalisering en erkenning van de disciplines Art, Costume en Make-up/Hair design. We bereiken dit door met de vereniging kennis en ervaring te delen, maar ook door het organiseren van lezingen, seminars en bijeenkomsten.

De ACM is, zoals bijvoorbeeld de ASC (Associazione di categoria de professionale Scenografi,Costumisti e Arredatori), in Italië en de VSK, (Verband der Berufsgruppen Szenenbild und Kostümbild)in Duitsland, een eregenootschap. Actief lidmaatschap moet worden gezien als een door ervaren collega’s uitgesproken vertrouwen in de bewezen kwaliteit van ieder lid.

De ACM streeft ernaar nationale en internationale gasten uit deze beroepsgroepen en aanverwante industrieën uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan over recente producties, hun ervaringen in het vak en aanpak van inhoudelijke en technische aspecten in de breedste zin.

Download hier de ACM Filmprofessionals statuten (pdf).

ACM Routekaart

Deze routekaart gaat over de ontwikkeling van ACM Filmprofessionals.
Wat willen we uiteindelijk bereiken met de vereniging en wat heeft ACM zijn leden te bieden?

Routekaart Nu
Routekaart Straks
Routekaart Later

Lidmaatschap

De ACM is een vereniging met actieve leden, aangesloten leden, studenten leden en bijzondere leden.
Voor iedere vorm van lidmaatschap gelden andere voorwaarden.

Alle leden onderschrijven het huishoudelijk reglement/erecode van de ACM.

Lees hier het ACM reglement & erecode

Actieve leden 

Actieve leden zijn minstens 5 jaar op hoog niveau werkzaam als Art, Costume of Make-up/Hair professional en willen zich actief inzetten voor de vereniging en het vakgebied, en mogen de afkorting ACM achter hun naam voeren.

De volgende functies binnen de verschillende disciplines kunnen actief lid worden.

Degene met ondergenoemde functies die nog niet voldoen aan de criteria van actief lid kunnen aangesloten lid worden.

 • Production Design

  • Production Designer
  • Art director
  • Set Decorator
  • Construction Manager
  • Productie Art Department
  • Rekwisieteur/Property Master
  • Set-dresser (stand-by art director/props)
 • Costume Design

  • Costume Designer of Kostuum Ontwerper/ster
  • Assistant Kostuum ontwerper/ster
  • Kostuum supervisor
  • Kostuum op set/Set Costumer
 • Make-Up/Hair Design

  • Make-Up/Hair Designer
  • Key Make-Up/Hair
  • Make-up/Hair artist
  • Special Make-up/Hair designer
  • Special Make-up/Hair artist

Aangesloten leden

Aangesloten leden zijn werkzaam in uitvoerende functies binnen de drie disciplines of degene die nog niet voldoen aan de criteria van actief lid. Professionals die werken in nauw aanverwante beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld Visual Effects of Camera.

De volgende functies binnen de verschillende disciplines kunnen aangesloten lid worden.

 • Production Design

  • Werktekenaar
  • Assistent Production designer
  • Assistent Art Director
  • Assistent Set Decorator
  • Assistent Rekwisieteur
  • Decorbouwer
  • Decorschilder
  • Scenic Painter
  • Grafisch ontwerper
  • Storyboard tekenaar
  • Concept tekenaar
  • Werktekenaar enz.
  • Art department assistenten, zoals runners, swing gang etc.
  • Financial controller
 • Costume Design

  • Assistent Kostuum
  • Productie Kostuum
  • Kleermaker
  • Naaister
  • Kostuum breakdown, enz.
 • Make-Up/Hair Design

  • Make-Up/Hair Supervisor
  • Make- Up/Hair assistent
  • Special Make-up/Hair assistent enz.

Studenten leden

Studenten die studieren aan opleiding, die gerelateerd is aan één van de drie disciplines.

Bijzondere leden

Bijzondere leden worden aangewezen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. Dit biedt de vereniging de mogelijkheid om iemand bijvoorbeeld ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ te maken.

Lid worden

Actief Lid worden

Om actief lid te worden dient iemand aantoonbaar 5 jaar actief te zijn als eindverantwoordelijke professional in een van de in aanmerking komende functies van ten minste 10 kwalitatief hoogwaardige film- en/of tv-producties en/of commercials.

Het bestuur toetst de geldigheid van de credits en er wordt nagegaan of iemand er een professionele beroepsethiek op na houdt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen het lidmaatschap toe te kennen, zelfs als ze niet aan alle eisen voldoen. Actieve leden betalen een contributie van € 150,- per jaar en eenmalig € 50,- inschrijfgeld, hebben twee stemmen op de algemene ledenvergadering en mogen de afkorting ‘ACM’ achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het actief lidmaatschap moet worden meegestuurd:

  • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de ACM?
  • Een up-to-date curriculum vitae.
  • Naam, adres, telefoonnummer(s.
  • Een recente (pas)foto.
  • Relevante gegevens over de titels van producties op grond waarvan de aanmelder zich aanmeldt voor het actieve lidmaatschap (denk hierbij ook aan gewonnen prijzen, selecties voor internationale festivals, bezoek- en kijkcijfers, etc.).

Daarnaast is een gemotiveerde aanbeveling van twee actieve leden van de ACM vereist. Het bestuur behandelt de aanvragen, en gaat daarbij af op wat volgens de statuten vereist is, maar ook – in belangrijke mate – op de aanbevelingen van de voordragers. De ballotagecommissie (en de algemene ledenvergadering) kent niet iedereen, en niet ieders werk, en wil zich door de actieve leden daarover goed laten informeren.

Van leden die een collega voor het actieve lidmaatschap voordragen, vraagt het bestuur daarom selectief te zijn en om een persoonlijke motivatie voor de voordracht te geven.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Aangesloten Lid worden

Om aangesloten lid te worden hoeft iemand niet aan de ervaringsvoorwaarde voor het actieve lidmaatschap te voldoen. Wel dient iemand te worden voorgedragen door twee actieve leden.

Voor aangesloten leden biedt de vereniging een breed netwerk van serieuze professionals. Aangesloten leden betalen een contributie van € 75,- per jaar en eenmalig € 25,- inschrijfgeld, hebben op de algemene ledenvergadering een enkele stem, en mogen de afkorting ‘ACM’ niet achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het aangesloten lidmaatschap moet worden meegestuurd:

  • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de ACM?
  • Een up-to-date curriculum vitae.
  • Naam, adres, telefoonnummer(s.
  • Een recente (pas)foto.

Daarnaast is een korte aanbeveling van twee actieve leden van de ACM vereist.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Studenten lid worden

Aangezien wij het belangrijk vinden dat de ACM toegankelijk is voor studenten, is er tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om studenten die een opleiding volgen op het gebied van Production design, Costume design en Make-up/hair design (of aanverwante opleidingen) toe te laten als studenten lid zonder stemrecht.

• Geen eenmalige administratiekosten;
• Geen aanbeveling nodig bij aanmelding;
• Gereduceerde contributie van €25,- per studiejaar;

Voordelen studenten-lidmaatschap

• Toegang tot masterclasses en events.
• Toegang tot netwerkborrels.
• Geen aanbeveling nodig na studie bij voortzetting aangesloten lidmaatschap.

Word lid

Vraag nu je lidmaatschap aan. Tot 1 januari 2022 is een voordracht van 2 leden niet nodig.

Download hier het juiste aanvraag formulier:

Lees hier welk formulier je nodig hebt.

Actief lid formulier
Aangesloten lid formulier

ACM professionals vormt een platform in ontwikkeling opgezet door de volgende mensen:

Alette Kraan
Harry Ammerlaan
Marjon Hoogendoorn
Ben Zuydwijk
Joery Verweij
Marleen Holthuis
Wilma Schuemie
Trudy Buren
Romke Faber
Fleur Enderberg
Manon Blom

Contact

Voor meer informatie over de vereniging. Stuur dan een bericht via het email adres of via het contact formulier hiernaast.